(اطلاعیه)              

 شماره : ۹۴/۳۸۰                                                                                                                                                       

  تاریخ : ۱۲/۰۹/۹۴

ششمین نشست عمومی شورای دوره چهارم وشهردار با مردم

زمان :پنج شنبه شب ۱۹آذرماه۱۳۹۴بعداز نماز عشاء

مکان: مسجدجامع شهر جناح

 

ارسال دیدگاه

*

code