قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در متن اصول مربوط به شوراهای اسلامی کشور ، ضمن بحث و بررسی و تصویب اصول راهگشا ، بر این نکته تاکید دارد که کشور می‌باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. بر این اساس است که علاوه بر انتخاب شهردار، وظایف اجرایی ، وظایف تقنینی و وظایف نظارتی شورای شهر به تفکیک تعیین و مشخص شده است .

 

شورای اسلامی شهر جناح دارای پنج عضو می باشد که از طریق انتخابات عمومی به صورت مستقیم و با رای مخفی و اکثریت نسبی آرای مردم انتخاب می شوند. تعداد اعضای علی البدل این شورا دو نفر می باشد.

اعضای اصلی شورای اسلامی شهر جناح

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

۱

رئیس شورا

دکتر علی درخشنده

۰۹۱۷۳۶۴۱۴۶۰

۲

نائب رئیس

محمد عقیل مدنی

۰۹۱۷۱۶۲۱۰۳۹

۳

خزانه دار

یوسف مربوطی

۰۹۱۷۷۶۴۷۰۵۰

۴

مهندس عبدالرحیم عبدالهی

منشی

۰۹۱۷۷۶۴۰۱۰۵

۵

محمدعلی رضایی

منشی

۰۹۱۷۱۶۲۱۱۴۰

اعضای علی البدل شورای شهر جناح

۱-    محمد عقیل پیلتن

۲-   صابر فقیه

ارسال دیدگاه

*

code