جلسه شورای ترافیک شهرستان بستک روز یک شنبه ۹۶/۰۴/۰۴ در فرمانداری تشکیل شد.در این جلسه مقررگردید جلسه ای ویژه مسائل ترافیکی شهر جناح برگزار شود.دکتر درخشنده رئیس شورا در این جلسه درخواست باز شدن بریدگی بلوار ورودی به سمت خیابان شهرداری وفلکه میدان شورا (بهزیستی) را مطرح نمودند.

ارسال دیدگاه

*

code