جلسه شورای آموزش وپرورش بخش جناح روز شنبه ۹۶/۰۴/۰۳ در دفتر ریاست آموزش وپرورش برگزارشد.در این جلسه در مورد کیفیت آموزش وتجمیع دبیرستانهای مقطع دوم متوسطه(شرفایی-حافظ)و تفکیک دبیرستان مقطع اول (هاجر)به دو دبیرستان بحث وتبادل نظر به عمل آمد.از نظر کارشناسان آموزش وپرورش مزایای این طرح بسیار است وبه نفع شهر ومنطقه خواهد بود.دکتر درخشنده ریاست شورا نیز در سخنان خود گفتند در صورتی که از نظر کارشناس به صلاح است بایستی آموزش وپرورش اولیاء دانش آموزان را توجیه نماید.ایشان هم چنین توجه ویژه به کیفیت آموزش با به کارگیری روش های نوین آموزش وبا توجه به آسیب های پیش رو برای دانش آموزان را ضروری دانستند.

ارسال دیدگاه

*

code