جلسه مشترک شورا و شهردار(۲۵ اسفند ۹۲)

 • چهارشنبه - 10 اردیبهشت 1393
 • جلسه مشترک شورا و شهردار(شنبه ۱۰ اسفند ۹۲)

 • چهارشنبه - 10 اردیبهشت 1393
 • جلسه شورا با بانوان

 • یکشنبه - 31 فروردین 1393
 • يکشنبه شب مورخ 13 / 11 / 92 با حضور بانوان و اعضاي شورا (دکتر علي درخشنده، محمدعقيل مدني و يوسف مربوطي) در سالن عبدالرحمن باگپ برگزار شد. دراين جلسه پيرامون مکان مناسب براي انجام  ورزش و کلاسهاي خياطي بانوان و غيره  بحث و تبادل ...

  جلسه شورا با دانشجویان و جوانان

 • یکشنبه - 31 فروردین 1393
 • چهارشنبه شب مورخ 9/11/92 جلسه اي با حضور دانشجويان و جوانان و اعضاي شورا ( دکتر علي درخشنده ، محمدعقيل مدني و محمدعلي رضايي) در سالن پارک ترافيک برگزار شد. در اين جلسه راجع به موضوعات مختلف بحث و گفتگو به عمل آمد از قبيل ...

  روز شمار شورای دوره چهارم

 • دوشنبه - 26 اسفند 1392
 • 92/6/12 : جلسه در فرمانداری بستک و تعيين هيئت رئيسه شورا 1- رئيس شورا : دکتر علی درخشنده 2- نائب رئيس : محمد عقيل مدنی 3- خزانه دار : يوسف مربوطی 4- منشی : مهندس عبدالهی 5- منشی : محمد علی رضايی 92/6/13 : اولين جلسه شورای دوره چهارم و تعيين ...

  گالــــری